رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز: زمینه های فرصت طلبی قاچاق چیان برچیده می گردد

زیپو كالا: رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار نمود: با همكاری جدید ستاد با سازمان ثبت احوال، زمینه های فرصت طلبی قاچاق چیان و ضربه های اقتصادی برچیده می گردد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز امروز با سازمان ثبت احوال كشور تفاهم نامه همكاری منعقد نمودند.
در این مراسم علی مویدی خرم آبادی – رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز – اظهار خرسندی و امیدواری كرد كه با انعقاد این تفاهم همكاری، این دو سازمان زمینه های فرصت طلبی قاچاق چیان و ضربه های اقتصادی برچیده شود.
وی اظهار نمود: جایگاه ثبت احوال برای هر كشور یك جایگاه سوق الجیشی حساب می شود، چراكه اطلاعات جمعیتی كه در اختیار ثبت احوال است، اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حاكمیت است و اگر كشور به جایی رسیده، از همین طریق است كه اطلاعات جمعیت كشور را در اختیار دارد.
مویدی اضافه كرد: با اطلاعات دقیق جمعیتی می توان برنامه های مناسب و موثر تولید و تدوین كرد. اگر كشوری در مورد جمعیت خود، اطلاعات كامل و كافی نداشته باشد در برنامه ریزی، مدیریت و اجرا مشكل پیدا می كند.
به قول رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، یكی از دستاوردهای نظام طی سالهای اخیر این است كه با داشتن اطلاعات جمعیت، در همه حوزه های برنامه ریزی، پشتیبانی، اقتصادی، اجتماعی و…به سمتی حركت كرده مكمل یكدیگر و در خدمت كشور و جامعه بوده است.

ادامه دارد….