از سوی شورای اقتصاد؛ تعرفه صادرات مواد معدنی خام اعلام گردید

زیپو كالا: عوارض صادراتی مواد معدنی خام یا مواد معدنی دارای ارزش افزوده پایین توسط شورای اقتصاد به تصویب رسید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، بر طبق این مصوبه، شورای اقتصاد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه های صادرات مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین را به استناد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

مصوبه شورای اقتصاد از جانب محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.