عشقی: دامنه نوسان بورس از ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر می کند

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان بورس اظهار داشت: دامنه نوسان از تاریخ ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر می کند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت مدیره سازمان بورس اظهار نمود: با پیشنهاد بورس تهران در خصوص تمدید مهلت یک ساله شرکتهای ایران خودرو و سایپا جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت شد.
وی در رابطه با دیگر مصوبات این جلسه اظهار داشت: همینطور بعد از عرضه گزارش کارشناسی مدیریت نظارت بر بازار در مورد دامنه نوسان و بررسی سناریوهای مختلف، مقرر شد دامنه نوسان معاملات در کلیه بازارها به استثنا بازار پایه از موعد ۹ تیرماه به ۶+- تغییر کند.

منبع: