مصرف برق امروز از ۶۸ هزار مگاوات عبور کرد

به گزارش زیپو کالا، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: اوج تقاضای مصرف برق حالا (امروز) به ۶۸ هزار و ۹۵ مگاوات رسیده که نسبت به روز مشابه سال قبل ۸.۳۸ درصد افزایش نشان میدهد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اعلان اینکه استانهای هرمزگان، کرمان و سمنان از پیک بار سال قبل خود عبور کردند، اظهار داشت: مصرف برق منطقه تهران شامل استانهای تهران، قم و البرز نیز به نقطه اوج سال قبل نزدیک شده است.
وی شکستن رکورد تقاضای مصرف برق در این موقع از سال (امروز ۱۶ خرداد) را نشانگر جهش مصرف برق به سبب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی ارزیابی دانست و اشاره کرد: اوج تقاضای برق امروز به ۶۸ هزار و ۹۵ مگاوات رسیده است که نسبت به روز مشابه سال قبل ۸.۳۸ درصد افزایش نشان میدهد.
سخنگوی صنعت برق افزود: در این شرایط مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف باید مراقب قبوض نجومی ناشی از مصرف بی محابای برق باشند، چونکه در صورت عدم رعایت الگوی مصرف در تابستان قبض های میلیونی دریافت خواهند کرد.
رجبی مشهدی به راه اندازی پویش باانرژی نیز اشاره نمود و با اعلان اینکه در صورتیکه اغلب هموطنان با این پویش همراهی کرده و علاوه بر مشارکت در کاهش مصرف برق به عنوان یک سرمایه ملی؛ هزینه های خودرا کاهش داده و در عین حال از جوایز بهادار پیش بینی شده در این پویش بهره مند می شوند و تعداد کمی از مشترکان که کمتر از یک میلیون مشترک را می سازند بسیار پرمصرف بوده و حدود چند برابر الگوی مصرف تعیین شده، از برق استفاده می نمایند.
سخنگوی صنعت برق اشاره کرد: این گروه باید هوشیار باشند که در صورت عدم تجدیدنظر در نوع مصرف خود، بطور قطع در تابستان با قبض های میلیونی مواجه خواهند شد، چونکه برمبنای ماده ۶ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اختصاص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب بصورت پلکانی بیشتر می شود.