۲۴ برابر شدن قبوض برق برای مشترکان پر مصرف

زیپو کالا: مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر استفاده از کولر گازی در مناطق عادی را با افزایش ۳ برابری مصرف و ۲۴ برابر شدن قبض برق خانگی همراه دانست.

به گزارش زیپو کالا به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی، استفاده از کولر گازی بجای کولر آبی در مناطق عادی و معتدل کشور را با افزایش ۳ برابری مصرف برق و افزایش ۸ برابری نرخ برق همراه دانست که در مجموع قبض برق مشترک خانگی را به ۲۴ برابر می افزاید.
وی تعیین الگوی مصرف برق هر منطقه را برمبنای قانون و با تأکید بر حفظ رفاه اجتماعی و فرصت های مدیریت مصرف ذکر و اشاره کرد: بطور معمول ۷۵ درصد مشترکان برق هر منطقه، نسبت به الگوی مصرف تعیین شده، برق کمتری مصرف می کنند.
وی الگوی مصرف مناطق عادی در فصل گرم را ۳۰۰ کیلووات ساعت عنوان نمود و اضافه کرد: هزینه برق مشترکان خانگی که از کولرهای آبی استفاده می نمایند در هر دوره ۲ ماهه حدود ۸۰ هزار تومان است که در صورت جایگزینی کولر گازی، مصرف سرمایشی از ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلووات ساعت به بالای ۷۰۰ کیلووات ساعت بیشتر می شود که با احتساب مصرف سایر لوازم برقی، مصرف دوره بیش از ۳ برابر افزایش و از ۳۰۰ کیلووات ساعت به حدود ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلووات ساعت می رسد و مشترک باید بیش از ۲ میلیون تومان هزینه برق پرداخت کند.
یاقوتی با اشاره به تقسیم بندی کشور به ۵ اقلیم آب و هوایی شامل مناطق گرم یک تا ۴ و مناطق عادی اظهار داشت: حدودا ۸۰ درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی و معتدل مانند شمال غرب و شمال شرق کشور ساکن هستند که استانهای تهران، زنجان، قزوین، همدان و لرستان، اغلب مناطق استان کردستان و کرمانشاه همین طور بخشهایی از اصفهان را در بر می گیرد.

منبع: