عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكید كرد؛ ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری

به گزارش زیپو کالا، رحیم زارع اقدامات بانک ملی در خروج از بنگاهداری را گامی بلند در امتداد اجرای منویات مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور دانست.
به گزارش زیپو کالا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، زارع با اشاره به اینکه بانک ملی ایران رکوردهای مهمی را در خروج از بنگاه داری در مقایسه با سایر بانکهای کشور به ثبت رسانده است، تاکید کرد: وظیفه ذاتی بانک ها، ایجاد فرصت های مناسب برای خلق بنگاه است و بانکها باید باتوجه به این وظیفه خود شرایطی را فراهم آورند تا با خلق و گسترش شرکت های تولیدی، فرصت های اشتغال جدیدی نیز در اقتصاد کشور تولید شود. وی ادامه داد: ماندگاری بانکها در بنگاه ها سبب می شود تا چرخه ایجاد بنگاه های جدید متوقف شود، به این جهت مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بر خروج بانکها از بنگاهداری با هدف خلق بنگاه های جدید تاکید دارند. این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی ایران اظهار داشت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانکهای کشور تبدیل گردد. وی افزود: بر طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات پول و اعتبار، بانکها نباید بنگاهداری کنند و باید در امتداد واگذاری دارایی های خود قدم بردارند. رحیم زارع بیان کرد: واحدهای تولیدی احیا شده توسط بانکها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از همان نقطه شروع که وارد قراردادی برای خلق بنگاه می شوند، باید به نقطه خروج نیز فکر کنند. نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از رویکرد مدیریت بانک ملی ایران دراین زمینه اظهار داشت: بانک ملی ایران به عنوان یک بانک پیش رو در نظام بانکی کشور بزرگ ترین عرضه شبکه بانکی را با واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۳۶ همت رقم زده است. وی اشاره کرد: واگذاری پتروشیمی شازند به شرکت پالایشگاه تهران که ۷۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت در اختیار عموم مردم است، یک تجربه موفق در شبکه بانکی کشور بوده است و بدون شک عوائد این واگذاری بصورت مستقیم به سهامداران این شرکت که عموم مردم هستند، می رسد.