مجوز کاغذی فعالان اقتصادی از این تاریخ به بعد باطل است به علاوه جزئیات

زیپو کالا: همه مجوزهای کاغذی باید تا (۲۵ اردیبهشت) الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقدمجوز شمرده می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، در اطلاعیه مرکز ملی مجوزها آمده است: به اطلاع همه فعالان اقتصادی شامل صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می رساند؛ بر طبق حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقد مجوز شمرده می شود.
با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم گشته است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب وکارها « qr.mojavez.ir»قرار بگیرد.
لازم به ذکر است؛ هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از (۲۶ اردیبهشت ماه)، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه های دولتی محروم خواهد شد.
وزارتخانه های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش وپرورش هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سالهای قبل به مجوز الکترونیکی را فراهم ننموده است. بدیهی است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاهها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.