جهش تولید با مشاركت مردم -۱۷؛ ۴ کارگروه در سازمان دامپزشکی کشور برای مدیریت تولید تشکیل شد

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، جهت دریافت نظرات فنی و کارشناسی تشکل های تولیدی کشور، ۴ کارگروه را جهت بررسی تغییر حریم بهداشتی واحدهای دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و سایر صنایع تشکیل داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مجتبی نوروزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور طی نشست با تشکل های بخش خصوصی، مدیران ستادی و…. در جهت پیروی از شعار سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم است، اهمیت اصلاحات و تغییرات متناسب با شرایط روز با عنایت به ملاحظات بهداشتی را به بحث و بررسی گذاشت.
در این نشست، نوروزی بعد از شنیدن نظرات کارشناسی و نکات مدیریتی و فنی مدنظر مدیران تشکل های مربوطه اظهار نمود: با عنایت به اهمیت تولید پایدار و اهمیت تولیدات باکیفیت و صادرات محور و ضرورت اتخاذ نقطه نظرات رسمی و مکتوب و مستند تشکل های تولیدی ذینفع در اثر این تغییرات، ۴ کارگروه حرایم بهداشتی شیلات و آبزیان، کارگروه دام سبک و سنگین، کارگروه طیور و کارگروه زنبورعسل و صنایع وابسته را با تعیین مسؤلان کارگروه های نامبرده، مکلف به دریافت نظرات مکتوب و رسمی آنها تا روز دوشنبه هفته آینده و در نهایت جمع بندی حریم های بهداشتی تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه میزان تولیدات کشاورزی از ۳۰ میلیون تن در اوایل انقلاب اسلامی به ۱۳۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: با عنایت به این مهم و اهمیت نظارت بهداشتی حداکثری و در عین حال امکان اعمال نقطه نظرات فنی کارشناسی در هر واحد تولیدی و مراقبت از سرمایه واحدهای موجود تولیدی، تعیین حریم بهداشتی حائز اهمیت فراوان است.

منبع: