۳۰ شرکت جدید در ۱۴۰۲ بورسی شدند

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد، بعضی از مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های نهفته بازار سرمایه را شرح داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مجید عشقی در رابطه با شعار سال در خصوص «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار نمود: شعار سال جاری هم راستا با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سالهای گذشته ولی با تاکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد.
وی با تکیه بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، بعضی از مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های بازار سرمایه و راهکارهای عملی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه مردم که توجه ویژه به آنها چه از جانب سیاست گذاران و چه از جانب عموم مردم، راهگشای خیلی از مشکلات صنایع بوده و منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی هم خواهد شد را شرح داد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت تأمین منابع مالی و تشکیل سرمایه مورد نیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرح های توسعه ای با استفاده از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را همچون ظرفیتهای بازار سرمایه ذکر کرد و توضیح داد: عرضه اولیه شرکتهای سودآور و کم ریسک با تمرکز بر شرکتهای دانش بنیان یکی دیگر از فرصت های این بازار است؛ بعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد.
عشقی همینطور افزایش میزان سهام شناور بنگاه های اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسک پذیری مختلف (از صندوق های تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوق های سهامی و اهرمی که به طور عمده در سالهای گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راه اندازی شده اند) را از دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه برشمرد.
وی در ادامه به الزامات و پیش نیازهایی که رعایت آنها از جانب سیاست گذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در قسمت جلب «مشارکت مردم» و چه در قسمت «جهش تولید» می شود، پرداخت و خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینی پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایه گذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژه های تولیدی، خروج از بخشی نگری توسط دستگاههای ذیربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات به صورت هماهنگ و فرابخشی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیمات یک بخش بر سایر بخش ها، معرفی فرصت ها و ارتقا مشوق های سرمایه گذاری عمومی بخصوص در پروژه های پیشران و دانش بنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و تاثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسب وکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس همچون مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.