کم وزنی و چه بسا بی وزنی روز پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان ۱۴۰۲

به گزارش زیپو کالا، وقتی یک روز در تقویم کشورمان نام گذاری می شود و آن روز را به رسمیت می شناسیم؛ بدان معناست که باید متعهد به امانت داری آن و متعهد به آداب آن باشیم.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، در تقویم کشور ۹ اسفند به عنوان روز ملی پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان نام گذاری شده است. صادق بشیری یکی از کارشناسان حوزه پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
عدم توجه به غنای روزهای نام گذاری شده در تقویم ملی کشور حکایت از ضعف دوچندان رسانه ها و دست اندرکاران تصمیم گیران امور کشور دارد. مقصود از نام گذاری روزهایی مثل روز معلم، مادر، پدر، پزشک، پرستار، پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان برای توجه ویژه و جلب نظر است. اینروزها تاکید بر کرامت انسان ها دارد و اساسا آدابی باید داشته باشد.
نام گذاری سال ها هم در چارچوب شعار طی سنوات گذشته منظور نظر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بوده است که می طلبید عملکردها و رفتارها به شکلی جهت دهی شوند که شعار آن سال در المان ها، عناصر و اجزا نمود پیدا کند. اما خوش سلیقگی و عملکرد با کیفیتی در این خصوص دیده نمی شود و غالب با برگزاری چند همایش در حد شعار باقی می ماند.
روز ۹ اسفند روز واقعه تاریخی از سال ۱۳۸۸ (زمان تصویب قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی) است؛ باآنکه در آموزه های دینی یا آداب تاریخی کشورمان رعایت عدل و انصاف و توجه به حقوق همگان به بلندای تاریخ قدمت دارد. وقتی یک روز در تقویم کشورمان نام گذاری می شود و آن روز را به رسمیت می شناسیم؛ این بدان معناست که باید متعهد به امانت داری آن و متعهد به آداب آن باشیم که در عمل چنین تعهدی دیده نمی گردد.
مطلب دیگر بحث نمادسازی است که بشر آنرا دوست دارد «نماد زمانی» از متداول ترین های نمادسازی ها به شمار می آید که با نام گذاری روزها به انجام می رسد. نمادسازی یکی از روش های تثبیت رسوم و مفاهیم یک ملت است که استفاده می شود و برای تمرکز بیشتر به مانند یک زنگ اخطار است؛ البته این بدان معنا نیست که در همان روز باید مورد توجه قرار گیرد. نمادسازی یادآوری و بهانه ای است برای خلق ارزش های بیشتر، فرصتی است برای هدیه دادن و بهبود روابط، صمیمیت و تعهد.
آمار شکایت مردمی در حوزه های مختلف کالایی و خدماتی حکایت از اهمیت توجه به حقوق مصرف کنندگان دارد اما متأسفانه شاهد می باشیم که دست اندرکاران مدیریت کشور آنقدر مشغول روزمرگی هستند که به نماد با ارزش و با اهمیت همچون روز پشتیبانی از او مصرف کنندگان ارج قائل نبوده و نیستند و امانت دار شایسته ای دراین زمینه نبودند. انتظار بر این بود که به رنج آحاد مصرف کنندگان کشور اندکی توجه می شد که نشد. توقع بر این بود که آحاد مصرف کنندگان کشور در این روز هدیه ای متناسب با شرایط زمانی و مکانی از دولت عدالت گستر سیزدهم دریافت می کردند اما چنین اتفاقی نیفتاد.
انتظار بود دولت در این روز خاص توجه ویژه ای به آحاد مصرف کنندگان کشور می کرد و اعتماد را بین ملت و دولت به ارمغان می آورد. تمرکز سلیقه ای به مناسبت ها، تصویر ذهنی خوشایند و قابل اعتمادی را از عملکردها به دنبال ندارد. در سالهای قبل دولت ها همواره به مناسبت های مختلف از سوی ملت هدیه های عدیده ای دریافت نمودند در تحلیل این مساله میتوان ادعا کرد که ملت به متولیان امور همواره توجه داشتند. نباید با غفلت فرصت ها را از دست داد.

منبع: