تامین مالی ۶ طرح برای عبور از دوره اوج بار مصرف برق

به گزارش زیپو کالا، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهار داشت: برای تأمین برق تهران جهت عبور موفق از اوج بار سال آینده ۶ پروژه مهم انتقال نیرو تعریف شده و البته ۱۲ پروژه مهم هم در فوق توزیع طرح ریزی شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نیرو، یزدان رضایی در نشست با استاندار تهران بمنظور امضای تفاهم نامه بسته رونق اقتصادی اظهار داشت: برای تامین مالی طرح های انتقال برق تهران ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که قسمتی از آن با ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی ها پیش بینی شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: توافقی در قالب تفاهم نامه میان وزارت نیرو و استاندار تهران با هدف تامین مالی پروژه های انتقال برق تنظیم شده است و امیدواریم در قدمهای بعدی برنامه های جامع تری به ثمر برسد. وی با اشاره به دوره اوج بار مصرف برق سال ۱۴۰۳ بیان کرد: تمام تلاش ها در این جهت است که تامین مالی پروژه های با اولویت اوج بار سال ۱۴۰۳ تامین مالی شوند. همین طور ۱۰۰ درصد منافع حاصل به ۶ پروژه مهم انتقال برق استان تهران که برای اوج بار ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده اختصاص می یابد.