خبری از تغییر قیمت نان نیست

به گزارش زیپو کالا، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور اظهار داشت: خبری از تغییر قیمت نان نیست و همینطور تلاش شده در زنجیره تأمین مشکلی نداشته باشیم.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور اظهار داشت: خبری از تغییر قیمت نان نیست و همین طور تلاش شده در زنجیره تامین مشکلی نداشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در ادامه اشاره کرد: برنامه ما تا انتهای سال مشخص است، سال آینده هم بر طبق لایحه بودجه و تصمیمات دولت شرایطی فراهم خواهد شد که هم حقوق شهروند به جا دیده شود وهم نانوا از سود منطقی خودش بهره مند شود.

منبع: