سهم ۷۵ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی دو سال قبل

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران اظهار داشت: بیشتر از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی کشور در ۲ سال و نیم گذشته از محل بهره وری اتفاق افتاده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در مصاحبه با صدا و سیما اظهار داشت: برخلاف سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که در حوزه بهره وری عملکرد خوبی نداشتیم، در دو سال قبل این شاخصه روند رو به رشدی داشته است.
وی اظهار داشت: در دو سال قبل رشد متوسط شاخص کل بهره وری عوامل تولید، حدود ۳.۶ دهم درصد بوده است. همینطور در شش ماهه اول سال جاری شاخص بهره وری کل عوامل تولید حدود ۳ درصد رشد داشته است.
پیشوایی اشاره کرد: بیشتر از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی کشور در ۲ سال و نیم گذشته از محل بهره وری اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی از سه طریق افزایش سرمایه گذاری، رشد نیروی کار و رشد بهره وری است، اظهار داشت: سهم بهره وری بیشتر از آن چیزی است که در برنامه ششم در نظر گرفته شده است.
پیشوایی با اشاره به جزئیات رشد بهره وری در کشور اضافه کرد: در حوزه ی گروههای اقتصادی، حوزه نفت بالاترین رشد بهره وری کل عوامل تولید را با ۱۲.۹ دهم درصد داشته است. جایگاه دوم در ارتباط با حوزه صنعت و معدن با رشد ۶.۱ دهم درصدی و جایگاه بعدی در ارتباط با حوزه کشاورزی با ۵.۷ درصد است البته ظرفیت افزایش بیشتر از این مقدار را هم دارد.
وی اظهار داشت: حوزه خدمات هم با ۰.۴ درصد جایگاه بعدی را به خود مختص کرده است، البته این آمار رشد بهره وری در حوزه ی گروههای اقتصادی در ارتباط با بازه زمانی شش ماهه اول ۱۴۰۲ است.

منبع: