نصب ۲ هزار دوربین ثبت تخلف تا سال ۱۴۰۳

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: ۲هزار دوربین ثبت تخلف رانندگی در جاده های کشور تا سال آینده(۱۴۰۳) نصب خواهد شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، داریوش امانی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به برنامه نصب ۲ هزار دوربین ثبت تخلف تا سال آینده اظهار داشت: با هدف محقق شدن بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری نیازمند دو اصل اساسی تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل درآمد ناشی از جرایم رانندگی و بازخورد برخط تأیید تخلفات منجر به قبض جریمه توسط سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور به تفکیک است.
وی اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباب اجرا شدن بند مذکور درحال انجام امور و پیگیری دو اصل فوق است و بمحض تحقق این دو اصل نسبت به گرفتن سرمایه گذار برای توسعه دوربین های ثبت تخلفات جاده ای اقدام می کند و به موازات آن با توجه به این که سازمان تجربه ای درباب توسعه دوربین های ثبت تخلفات جاده ای از روش سرمایه گذاری بخش غیردولتی نداشته، مبادرت به گرفتن مشاور با موضوع “انجام مطالعات نیازسنجی، جانمایی، تهیه اسناد و روش سرمایه گذاری سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور در شبکه جاده ای کشور” کرد که در همین راستا یکی از دانشگاه های معتبر کشور درحال انجام پروژه بوده و مراحل انجام آن درحال پیگیری و اقدام است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه با اشاره به تعداد دوربین ثبت تخلف نصب در شبکه جاده ای کشور اظهار داشت: هم اکنون تعداد ۲۳۳۰ دوربین ثبت تخلفات در راه های کشور درحال ثبت تخلفات جاده ای هستند که تخلف سرعت متوسط نیز توسط دوربین های مذکور به انجام می رسد. در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴۹ میلیون تخلف ثبت شده که از کل تخلفات ثبت شده ۴۱ درصد مربوط به تخلفات سرعت متوسط است.
امانی درباب میزان تأثیر نصب دوربین های ثبت تخلف بر کاهش تخلفات و کاهش سوانح اشاره کرد: با توجه به این که در تصادفات عوامل خیلی از جمله هندسه راه، نوع وسیله نقلیه و… دخیل هستند، بدین سبب اعلام میزان تأثیر نصب دوربین های ثبت تخلف در کاهش تلفات نیازمند مطالعات دقیق و موردی است. اما بطور شهودی، نصب سامانه های کنترل سرعت و اعمال تخلفات متناسب، در کاهش تلفات رانندگی ناشی از سرعت بدون مجوز مؤثر خواهند بود.