افزایش بهره وری در صنعت نفت برای رشد اقتصادی ضروری است اما کافی نه

به گزارش زیپو کالا، یک کارشناس انرژی اظهار داشت: افزایش بهره وری در یک سازمانی مانند وزارت نفت و شرکتهای تابعه به تنهایی نمی تواند منجر به رشد اقتصادی شود و رشد اقتصادی به مولفه های دیگری هم نیاز دارد.
محمود خاقانی کارشناس نفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره وری تحقق همزمان اثر بخشی و کارایی است. وی افزود: بهره وری در صنعت نفت به این معناست؛ مدیرانی که در سمت های کلیدی هستند، تحت مدیریت، برنامه ریزی و هدایت آنها بهره وری رشد قابل ملاحظه ای داشته، به عبارتی کارایی و اثر بخشی بالا بوده است. به قول این کارشناس انرژی رشد بهره وری برای افزایش راندمان کاری در صنعت نفت می تواند مفید باشد، در صورتیکه رشد بهره وری صحت داشته باشد، اما این که افزایش راندمان کاری بر رشد کلان کشور می تواند مؤثر باشد مدعیان باید توضیح دهند چونکه رشد اقتصادی معنای دیگری دارد. خاقانی توضیح داد: رشد اقتصادی را میتوان افزایش ارزش کالا و خدمات تنظیم شده با نرخ تورم در مدت زمانی مشخص تعریف شود و چنین رشدی که به صورت درصد تعریف می شود و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی تعریف کاملا متفاوتی دارد و مفهوم آنرا دارد که تمام عامل های اقتصادی را باید مد نظر قرار داد. به قول این کارشناس انرژی افزایش بهره وری در یک سازمانی مانند وزارت نفت و شرکتهای تابعه را نمی تواند به تنهایی منجر به رشد اقتصادی شود و به مؤلفه های اقتصادی دیگری هم نیاز است. وی افزود: حقیقت های موجود در صنعت نفت این مسئله را مورد سوال قرار می دهد که اگر چنین بهره وری هم در صنعت نفت وجود دارد باید گزارشی وجود داشته باشد که بر مبنای آن این ادعا به عمل آمده آنرا منتشر کند و ما ببینیم بهره وری در چیست.

منبع: