توافق جدید جهت استفاده ایران از منابع ارزی در ترکیه

زیپو کالا: رئیس کل بانک مرکزی با اعلان اینکه در ترکیه منابع ارزی خوبی داریم، از توافق با مقامات بانکی ترکیه جهت استفاده از منابع ارزی ایران در این کشور آگاهی داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمدرضا فرزین که همراه با رئیس جمهور به ترکیه سفر کرده است، در گفت و گوی خبری اشاره کرد: ایران در ترکیه منابع ارزی خوبی دارد که خواهان استفاده بیشتری از این منابع است.
وی اظهار داشت: درباره ی روش استفاده از این منابع و همین طور روش استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز ایران به ترکیه، با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دیگر مسؤولان ترکیه مذاکره کردیم و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.

منبع: