ساکنین ۱۱۰ شهر کشور در محله های بدون مجوز ساخت و ساز

به گزارش زیپو کالا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: ساکنین ۱۱۰ شهر کشور شامل محله هایی که خارج از نظام برنامه ریزی شهری، بدون مجوز ساخت و ساز ساخته شده اند، می توانند در جهت نوسازی سند دریافت نمایند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، ضمن اشاره به این که برای دریافت پروانه ساختمانی برای نوسازی و مقاوم سازی در محلات حاشیه ای احتیاج به سند مالکیت است تا بر مبنای آن متقاضیان بتوانند پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی دریافت نمایند، توضیح داد: برپایه بند (م) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری، متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه های غیررسمی و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته، تمامی ساکنین ۱۱۵۳ محله حاشیه ای در ۱۱۰ شهر کشور شامل محله هایی که خارج از نظام برنامه ریزی شهری، بدون مجوز ساخت و ساز ساخته شده اند، می توانند در جهت نوسازی بنای فرسوده خود مبادرت به دریافت سند کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که حدود ۳۰ درصد از ساکنین در محلات حاشیه نشینی دارای سند رسمی هستند، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از این مالکان اسناد عادی دارند، ازاین رو بخش اندکی از ساکنین در این مناطق فاقد سند هستند که می توانند با رفتن به سامانه عرضه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام نمایند. متقاضیان با ورود به این سامانه، ثبت درخواست، دریافت سند ملک را انتخاب و سپس به تکمیل اطلاعات فردی و مشخصات ملک خود اقدام نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره این که صدور سند برای زمین هایی است که تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۴ ساخت و ساز در آنها انجام شده است، اظهار داشت: توجه به نوسازی بافت های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم، سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت ها و همینطور ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مورد تاکید دولت سیزدهم است.

منبع: