بازگشایی سامانه یکپارچه برای انتخاب خودروی وارداتی از امروز به علاوه قیمت

زیپو کالا: متقاضیانی که در اسفند سال ۱۴۰۱ برای خرید خودروی وارداتی ثبت نام کرده و اولویت آنها مشخص شده بود می توانند جهت انتخاب خودرو ها به سامانه یکپارچه مراجعه کنند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سامانه یکپارچه خودرو های وارداتی اعلام نمود آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آنها مشخص شده می توانند فقط جهت انتخاب خودرو ها به شرح جدول زیر از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ تا ساعت ۲۳: ۵۹ روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اقدام نمایند.

در این مرحله متقاضیان می توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچ نوع ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه فقط برای ثبت نام کنندگان قبلی می باشد.

الف- خودرو های دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه ها و عوارض قانونی بعد از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت های فوق اضافه می گردد که واردکنندگان با رعایت بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان خودرو می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

ب- خودرو های دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

تبصره ۱ – قیمت علی الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه ها و عوارض قانونی بعد از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می توانند بعد از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰ درصد قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند
تبصره ۲ – قیمت قطعی خودرو های مذکور بعد از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و برمبنای آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
تبصره ۳ – عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز بعد از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودرو های وارداتی حذف می گردد.
تبصره ۴ –کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تأخیر در تحویل و … قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در بخشنامه فوق خواهند شد.
تبصره ۵ – اختصاص خودرو در این مرحله برمبنای رتبه ثبت نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می گیرد.
تبصره ۶ – آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم اختصاص را مشاهده می نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودرو های ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.
تبصره ۷ – اطلاعات کلیه متقاضیان در رابطه با این طرح حسب ماده ۱۹ بخشنامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد.

منبع: