عرضه ۳۳۶ میلیون دلار بصورت حواله

زیپو کالا: مجموع ارز عرضه شده بصورت حواله طی روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ به معادل ۳۳۶ میلیون دلار رسید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز بصورت حواله در سامانه نیما، روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۳۳۶ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده بصورت حواله معادل ۱۳۱ میلیون دلار بود.

منبع: