بومی سازی تجهیزات صنعت حفاری با توان دانش بنیان ها

زیپو کالا: بمنظور رفع نیازهای فناورانه در رابطه با پروژه های حفاری شمال وبومی سازی تجهیزات صنعت حفاری، با ۹ شرکت دانش بنیان و پژوهشگاه صنعت نفت، قرارداد به امضا رسید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بمنظور رفع نیازهای فناورانه در رابطه با پروژه های حفاری شمال و بومی سازی تجهیزات صنعت حفاری، ۹ قرارداد با شرکت دانش بنیان با حضور علیرضا سلمان زاده مدیرعامل حفاری شمال، عظیم کلانتری اصل رییس پژوهشگاه صنعت نفت و مدیران شرکت های دانش بنیان جمعٱ به ارزش ۴۶۰ میلیاردریال به امضا رسید.
بومی سازی شفت اصلی تاپ درایو حفاری به ارزش ۹۸ میلیاردریال، بومی سازی شیر کنترل فوران رشته حفاری به ارزش ۱۲۸ میلیاردریال، تدوین دانش فنی و بومی سازی اقلاً الاستومری صنعت حفاری به ارزش ۵۰ میلیاردریال و بومی سازی فیلترهای سوخت و روغن دیزل ژنراتورهای کاتر پیلار به ارزش ۱۵ میلیاردریال همچون موضوعات انعقاد قرارداد حفاری شمال با شرکت های دانش بنیان بود.
بومی سازی لاینرهای پمپ گل حفاری به ارزش ۵۰ میلیاردریال، استفاده از تکنولوژی نانو کامپوزیت برای بهبود خواص سایش و خوردگی گیت شیرهای دروازه ای فشار بالا به ارزش ۱۵ میلیاردریال، بومی سازی انواع دوپ حفاری و گریس پایه سکوهای جک آپ دریایی به ارزش ۱۵ میلیاردریال و بومی سازی فیلترهای هوای دیزل ژنراتورهای کاتر پیلار به ارزش ۴ میلیاردریال از دیگر موضوعات انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت نفت محسوب می شود.
همچنین در این مراسم، قرارداد خدمات مشاوره، طراحی، آزمایشگاهی، تسهیلات سرچاهی و سایر خدمات حفاری میان حفاری شمال و پژوهشگاه صنعت نفت به ارزش ۸۰ میلیاردریال به امضا رسید.
تفاهم نامه ساخت و بازسازی انواع شیرهای با فشار بالا در صنعت حفاری نیز در این نشست بین شرکت حفاری شمال و یکی از شرکت های دانش بنیان به امضا رسید.
علیرضا سلمان زاده، مدیرعامل حفاری شمال در این مراسم گفت: این شرکت برمبنای سیاست های ابلاغی بنیاد مستضعفان، درباب توسعه صنعت نفت در بخش بالادستی اقدامات وسیعی را در برنامه دارد.
وی اضافه کرد: هر کدام از قراردادهای امروز که به نتیجه برسد، یکی از تجهیزات و اقلامی که پاشنه آشیل انتظارات دکل های حفاری بوده، داخلی سازی می شود و این امر، از عدم النفع روزانه ده ها هزار دلاری جلوگیری می کند؛ بدین جهت قراردادها و تفاهم نامه ای که امروز به امضا رسیده، بسیار برای صنعت نفت ایران کار ارزشمندی است.