۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم

به گزارش زیپو کالا، معاون وزیر راه با اعلان اینکه ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم، اظهار داشت: از شروع دولت سیزدهم تا حالا ۷۵ فروند هواپیما و هلیکوپتر وارد کشور شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشور در حاشیه هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با اعلان اینکه ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم، اظهار داشت: امروز نزدیک به ۱۹۰ فروند هواپیمای فعال باری، بیزینس جت و مسافری در کشور وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: از شروع دولت سیزدهم تا حالا ۷۵ فروند هواپیما و هلیکوپتر وارد کشور شده که ۳۰ فروند هواپیمای ناوبری به ناوگان الحاق شده است.
وی با تأکید بر این که بنایی برای افزایش تعداد شرکت های هواپیمایی نداریم، افزود: مطابق آن چه در برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم تعیین تکلیف شرکت هواپیمایی در قالب ادغام، حذف یا ارتقای سطح کیفی صورت خواهد گرفت.
محمدی بخش اشاره کرد: افراد حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی می توانند مالک هواپیما باشند و در عین حال بهره بردار از هواپیماها جدا باشد. قوانین ایکائو آزادی هایی به شرکت های هواپیمایی داده است که همچون آنها این است که در بازه های زمانی مختلف که کشور با افزایش درخواست پرواز مواجه می شود بتوانیم از ظرفیت ناوگان سایر کشورها استفاده نمائیم.
رئیس سازمان هواپیمای افزود: مطابق آمار سامانه سدف و همین طور آمارهای شرکت های هواپیمایی، روزانه ۴.۵ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور مصرف می شود.
وی اظهار داشت: میزان مصرف شرکت های هواپیمایی داخلی در مجموع روزانه ۳.۵ میلیون لیتر است که روزانه یک میلیون لیتر آن برای مسیرهای خارجی و ۲.۵ میلیون لیتر آن برای مسیرهای داخلی مصرف می شود.

منبع: