نبض صنعت در آبان تولید و فروش شرکتهای صنعتی ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش زیپو کالا، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در آبان سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افت ۸ و ۷.۷ درصدی روبرو شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بررسی ها حاکی از آنست که روند تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. در این میان، شاخص فروش با سرعت بیشتری در راه نزولی قرار گرفته است.
نمودارهای تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در آبان‏‏ ماه موید این واقعیت است که جدا از روند نزولی تولید، اقتصاد ایران با بحران تقاضای مؤثر روبه رو است که افت فروش بنگاه ها را به همراه داشته است؛ این در حالیست که میزان تقاضا یکی از عوامل تعیین‏‏ ‏‏ ‏‏ کننده ادامه حیات یک بنگاه اقتصادیست.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سه ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۲، رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید کاهش ۳.۶ درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۶.۲ درصدی را نشان میدهد.
شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در آبان ماه سال ۱۴۰۲، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸ و ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین شاخص تولید نسبت به ماه قبل کاهش ۴.۴ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰.۲ درصدی داشته است. شاخص قیمت کارهای صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کم شده است.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت ماهانه کارهای صنعتی بورسی کاهش منفی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است. همین طور رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۵و احد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۴.۵ درصد رسیده است.
میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در آبان ماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خودرا ادامه داده و با ۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، ۲۳.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۶.۷ درصدی روبه رو شده است.
شاخص فروش این شرکتها نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۷.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱.۵ درصدی روبه رو شده است. تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در عرصه اقتصاد است.
شاخص تولید بخش صنعت به سبب تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس بصورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند.
اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود؛ برای اینکه بازخورد شوک های واردشده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاست گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالیست که آمار رسمی بخش حقیقی بصورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود.
شاخص تولید و فروش به تفکیک رشته کارهای صنعتی بورس
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی در شاخص تولید، ۹ رشته فعالیت افزایش و ۶ رشته فعالیت کاهش داشته اند.
رشته کارهای دارو، لاستیک و پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی، بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته کارهای خودرو و قطعات، شیمیایی به جز دارو، چوب و کاغذ بیشترین کاهش را در شاخص تولید تجربه کرده اند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۵ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۱۰ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده اند.
رشته کارهای لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و سایر کانی غیرفلزی، بیشترین افزایش را در شاخص فروش و رشته کارهای خودرو و قطعات، محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات و شیمیایی به جز دارو بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده اند.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته کارهای محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات و کاشی و سرامیک، در شاخص تولید افزایش داشته اند و رشته کارهای شیمیایی به جز دارو، فلزات پایه و چوب و کاغذ کاهش را ثبت کرده اند.
همچنین در شاخص فروش رشته کارهای خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک و کاشی و سرامیک افزایش و رشته کارهای شیمیایی به جز دارو، محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات و تجهیزات برقی کاهش داشته اند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۸.۳ و ۲۲.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵.۳ و ۲۴.۲ درصدی داشته است.
همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۸ و ۸.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۳.۱ و ۱۰.۳ درصدی داشته است.
طی آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته کارهای دارو، لاستیک و پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته کارهای خودرو و قطعات، شیمیایی به جز دارو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.
رشته کارهای کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی هم بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته کارهای خودرو و قطعات، محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.
طی آبان ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته کارهای محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، کاشی و سرامیک و خودرو و قطعات بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته کارهای شیمیایی به جز دارو، فلزات پایه و کک و پالایش بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.
همچنین رشته کارهای لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و خودرو و قطعات، بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته کارهای شیمیایی به جز دارو، تجهیزات برقی و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده اند.
شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ شاخص تولید رشته فعالیت شیمایی به جز دارو برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۸ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲۳.۱ درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۰.۳ درصدی داشته است.
نسبت به ماه قبل تنها شاخص تولید و فروش زیر بخش متانول بالا رفته است. همین طور نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها شاخص تولید و فروش زیر بخش های کودها و ترکیبات نیتروژن دار و متانول بالا رفته است.
شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه
در آبان ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۵.۵ درصدی داشته است.
در مقابل شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۹ درصدی داشته است. همین طور نسبت به ماه قبل کاهش شاخص تولید و فروش زیربخش های ورق و پروفیل به کاهش شاخص تولید و فروش منجر گردیده است.
علاوه بر آن، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش شاخص فروش زیربخش های اصلی سبب کاهش شاخص فروش شده است.
شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در آبان ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴ درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۸.۱ درصدی داشته است.
همچنین نسبت به ماه قبل تنها شاخص تولید زیر بخش روغنی ها بالا رفته و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش زیر بخش های کیک و بیسکویت و لبنیات کم شده است.
شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت دارو
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ شاخص تولید رشته فعالیت دارو برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴.۳ درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵.۲ درصدی داشته است.
نسبت به ماه قبل شاخص فروش تمام زیر بخش ها بالا رفته و تنها شاخص تولید شربت و سوسپانسیون و سایر کم شده است. همین طور نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها شاخص تولید و فروش زیر بخش قرص و کپسول کم شده است.
شاخص قیمت کارهای صنعتی بورسی
در آبان ماه سال ۱۴۰۲، نرخ رشد ماهانه قیمت کارهای صنعتی بورسی کاهش منفی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است. رشد نقطه به نقطه هم با افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۴.۵ درصد رسیده است.
میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در آبان ماه سال ۱۴۰۲ به روند یک سال اخیر خود ادامه داده و با ۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۲۳.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
بررسی شاخص قیمت رشته کارهای بورسی نشان میدهد که در آبان ماه سال ۱۴۰۲، رشته کارهای لاستیک و پلاستیک و محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته کارهای فلزات پایه و سیمان بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده اند.
رشته فعالیت دارو در آبان ماه، نرخ رشد ماهانه مثبت ۲.۲ درصدی داشته است. رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به ماه پیش کم شده و به ۲۷ درصد رسیده و میانگین سالانه قیمت نیز ۵۳ درصد بالا رفته است.
یکی از رشته کارهای دیگری که در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود. بررسی روند نرخها در این رشته فعالیت هم پس از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است.
با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه های بعد و بعد از تخلیه اثر این شوک به شدت کم شد.
همچنین بعد از افزایش در ماه های اخیر، در آبان ماه رشد ماهانه مثبت ۰.۵ درصدی داشته است. بطور مشابه رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در این رشته فعالیت هم کاهشی شده و در آبان ماه به ۱۱ درصد رسیده است. میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت از فروردین ماه نزولی بوده و به ۴۱ درصد رسیده است.
شاخص های تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی
در آبان ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۶.۷ درصدی روبه رو شده است.
همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۷.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱.۵ درصدی روبه رو شده است.
نسبت به ماه قبل تنها شاخص تولید و فروش زیر بخش گندله بالا رفته است. همین طور نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیر بخش گندله و سایر کم شده است.

منبع: