جمعیت ایران ۸۹ میلیون نفر شد

به گزارش زیپو کالا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جدید ترین گزارش خود جمعیت ایران را ۸۹ میلیون نفر برآورد کرد و از رشد ۰.۷۱درصدی جمعیت ایران در این سال اطلاع داد که کمتر از متوسط جهانی بوده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در تازه ترین گزارش آماری خود اعلام نمود جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از ۸ میلیارد نفر گذشته است. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال ۰.۸ درصد بوده است.
از اواخر دهه ۱۹۸۰، رشد جمعیت جهان به تدریج کم شده است. این کاهش خصوصاً در طول همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ تشدید شد. در سال ۲۰۲۲ جمعیت در ۴۲ اقتصاد کم شده است همچون برمودا، چین، آلمان و جامائیکا که همگی در سال ۲۰۲۱ افزایش جمعیت داشتند.
جابه جایی جمعیت از اوکراین به کشورهای همسایه موجب شد تعدادی از اقتصادهای اروپای شرقی سریع ترین رشد جمعیت را در سال ۲۰۲۲ داشته باشند. میان قاره ها، جمعیت آفریقا سریع ترین رشد را دارد و تعدادی از اقتصادهای آفریقایی نرخ رشد سالانه بالاتر از ۳ درصد را ثبت می کنند.
همچنین ۵۷ درصد از کل جمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ شهرنشین بوده اند و ۵ نفر از هر ۶ نفر در اقتصادهای درحال توسعه ساکن بوده اند.
طی ۲۵ سال قبل جمعیت جهان ۲.۱ میلیارد نفر افزایش داشته که حدودا همه این رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده است.
پیش بینی شده است طی ۲۵ سال آینده جمعیت جهان بطور متوسط ۱.۶ میلیون نفر افزایش یابد.
ایران هفدهمین کشور پرجمعیت جهان با ۸۹ میلیون نفر
بر اساس برآوردهای آنکتاد رشد جمعیت ایران در سال قبل حتی از متوسط جهانی هم کمتر بوده است. جمعیت ایران در این سال تنها ۰.۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است. جمعیت ایران طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بطور متوسط ۰.۹ درصد رشد سالانه داشته است و پیش بینی می شود طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جعیت ایران تنها ۰.۴ درصد در سال باشد.
با وجود رشد پایین جمعیت، ایران توانسته است موقعیت خودرا به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ حفظ کند. چین با جمعیت یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون نفری پرجمعیت ترین کشور جهان در این سال بوده است. هند با یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون نفر و آمریکا با ۳۴۲ میلیون نفر در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. ویتنام با جمعیت ۹۸ میلیون نفر یک پله بالاتر از ایران و ترکیه با جمعیت ۸۵ میلیون نفری یک پله پایین تر از ایران در رده بندی پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند.