لغو دستور توقف گرفتن عوارض صادرات به علاوه سند

زیپو کالا: برمبنای بخشنامه گمرک ایران با لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری، وصول عوارض صادراتی باردیگر برقرار شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرائی با اشاره به لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری درباب وصول عوارض صادراتی، خواهان اجرائی شدن مصوبه ۲۱ تیر ماه هیأت دولت شد.
هیأت تخصصی صنایع و تجاری دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرائی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.
با لغو دستور توقف اجرای تصویب نامه هیأت وزیران درباب دستورالعمل (بند ز تبصره ۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام، مجدداً وضع عوارض از صادرات برقرار خواهد شد.

منبع: