دستورالعمل رتبه بندی شرکت های خدماتی بازبینی و ابلاغ گردید

زیپو کالا: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون از بازبینی و ابلاغ دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات آگاهی داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازبینی و ابلاغ دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به نهادهای اجرائی و دولتی آگاهی داد و اظهار داشت: در امتداد اجرائی کردن ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی با هدف صیانت از نیروی کار، جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران شاغل در این شرکتها و همین طور اجرای درست قانون کار و مقررات تبعی، پویایی و شفاف سازی، جلوگیری از برداشت ها و تفاسیر متفاوت و انطباق با قوانین و مقررات جاری؛ دستورالعمل جدید تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی، تدوین و جایگزین دستورالعمل پیشین شد.
وی اشاره کرد: باتوجه به تغییرات تکنولوژی و امکان دسترسی به زمینه های مجازی، نظارت حداکثری و سیستمی بمنظور حفظ حقوق کارکنان شاغل در شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی و ایجاد رویه های قانون مند منطبق با قانون کار و مقررات تبعی، دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به نهادهای اجرائی و شرکت های دولتی بعد از گرفتن نظرات ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، کانون و انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی و سایر صاحب نظران بازبینی شد.
غریوی تاکید کرد: دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و سایر ذی نفعان ابلاغ گردید.

منبع: