مدیرعامل شركت عمران شهر جدید پردیس اعلام كرد؛ مشکل اصلی متروی پردیس نقدینگی است

به گزارش زیپو کالا، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اظهار داشت: طرح متروی پردیس ایراداتی داشت که در شورای ترافیک استان مطرح و برای تأیید نهایی به شورای ترافیک استان تهران ارسال شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره ی گسترش زیرساخت ها و برنامه های آن شرکت در این زمینه در شهر جدید پردیس، توضیح داد: برمبنای طرح جامع پردیس که درحال بازبینی است، همه سرانه ها همچون سرانه آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی، تجاری، فضای سبز و سایر سرانه ها باید تامین و تکمیل شود که بر تکمیل و تحویل بموقع زیرساخت ها در شهر جدید پردیس تاکید داریم.
وی از تعریف بسته های مشارکتی برای جذب سرمایه گذار در تامین سرانه ها در آن شهر جدید آگاهی داد.
مشکل اصلی متروی پردیس نقدینگی است
محبت خواه، درباره ی متروی پردیس و برنامه های آن شرکت برای طراحی و ساخت مترو، اظهار داشت: طرح متروی پردیس ایراداتی داشت که در شورای ترافیک استان مطرح و برای تأیید نهایی به شورای ترافیک کشور در آن وزارتخانه ارسال شد و موارد آن حل شده است.
وی اشاره کرد: مشکل اصلی متروی پردیس نقدینگی است و به جز سرمایه گذار که باید کار را دنبال کند، با اعتبارات دولتی نمی توان این پروژه را تکمیل کرد و تحویل داد؛ بدین سبب در تلاشیم تا از سایر منابع این کار دنبال و صورت گیرد. درباره ی مسکن مهر با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، تلاش خواهیم کرد تا همه موارد به شکل اینترنتی برای متقاضیان پیگیری و اطلاع رسانی شود.
وی درباره ی دست به دست شدن و فروش واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، اظهار داشت: چنانچه واحدی تحت عنوان سوداگری و دلالی فروخته شود، هیچ تسهیلاتی به این واحدها تعلق نمی گیرد و جلوی آنرا می گیریم.

منبع: