تعیین ۵ شعبه دادگاه برای حل دعاوی تجاری میان تجار ایرانی و عراقی

زیپو کالا: ۵ شعبه دادگاه در عراق، برای حل دعاوی تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و عراق تعیین شد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بدنبال اجرای برنامه اقدام امضا شده میان رییس قوه قضائیه و رییس شورای عالی قضائی عراق طی اردیبهشت ماه امسال ۵ شعبه دادگاه در عراق، بمنظور حل دعاوی تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و عراق تعیین شد.
در نامه اتاق تجاری ایران آمده است: احتراماً به پیوست نامه ۹۰۰۰/‏۱۶۰۵۷/‏۴‬ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ مدیرکل همکاریهای بین المللی حقوقی و قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباب اختصاص شعب دادگاه در شهرهای رصافه، دیالی، واسط و بصره توسط شورای عالی قضائی کشور عراق به دعاوی اختلافات تجاری و اقتصادی فعالان اقتصادی اتباع ایران و عراق مراتب جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به تجار دو کشور ارسال می گردد.
گفتنی است در ایران نیز شعبه ۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهید بهشتی تهران، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، شعبه ۴ دادگاه عمومی و انقلاب ایلام، شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی سنندج، شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و همین طور شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی اهواز، هفت شعبه اختصاص داده شده برای رسیدگی به دعاوی تجاری فعالان اقتصادی ایران و عراق هستند.