رشد ۶۰ درصدی تولید برق نیروگاه های برق آبی

به گزارش زیپو کالا، مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو اظهار داشت: درپیک تابستان سال قبل تولید کل نیروگاه های برق آبی کشور ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نیرو، جابر موسوی مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو با اعلان اینکه ظرفیت در اختیار شرکت آب نیرو و نیروگاه های برق آبی در کشور حدود ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات است، اظهار داشت: اگر بخواهیم به ایجاد نیروگاه های برق آبی هم اشاره نماییم، شرکت آب نیرو نزدیک به ۹ هزار مگاوات از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برقابی بوجود آمده کشور را راه اندازی کرده است.
وی با اشاره به تغییرات بوجود آمده از سال ۹۰ و فعالیت شرکت آب نیرو در حوزه بهره برداری، تصریح کرد: حالا ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت برقابی درحال بهره برداری داریم.
مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو با اعلان اینکه در پیک تابستان سال قبل تولید کل نیروگاه های برقابی کشور ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است، افزود: نیروگاه های برقابی شرکت آب نیرو ۸۰ درصد نسبت به سال قبل تولید بیشتری داشته اند.
وی در رابطه با بحران خشکسالی و کم آبی و تاثیر آن بر نیروگاه برقابی کشور اظهار داشت: با توجه به این که آب بعنوان انرژی اولیه جهت راه اندازی چرخش نیروگاه های برقابی است، سد ایجاد می شود تا بتواند آب را ذخیره کند و در مرحله بعد انرژی برق از آن گرفته می شود.
موسوی اشاره کرد: با وجود ایجاد ظرفیتگاه ها برای نیروگاه برقابی، اگر بارش رحمت الهی نصیب ما نشود، نمی توان از تمامی این ظرفیت ها استفاده کرد، ازاین رو تغییر اقلیم مبحث مهمی است. سال قبل از لحاظ سالهای آبی تقریبا سال نرمالی بود، سال جاری هم پیشبینی های هواشناسی و مرکز تحقیقات آب کشور اینست که سال را به سمت نرمال و فرا نرمال پیشبینی می کند اما هر بار که جلوتر می رویم نقشه ها تغییر پیدا می کند.
وی تصریح کرد: تقریبا دو ماهه ابتدایی سال جاری در حوزه کارون و دز که ۷۰ درصد ظرفیت برقابی در اینجا قرار دارد حدود ۳۵ درصد افزایش آورد و بارش داشتیم و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند و بیشتر شود تا بتوانیم از آبی که ذخیره می شود در پیک زمستان و تابستان استفاده نمائیم.

منبع: