جوهری تاكید كرد؛ ضرورت ایجاد شعب ویژه معدن در دادگاه ها

به گزارش زیپو کالا، مدیرکل آموزش منابع انسانی قوه قضاییه اظهار داشت: تا پایان امسال قضات آموزش دیده برای رسیدگی به پرونده های ویژه بخش معدن در همه استانها مستقر می شوند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مهدی جوهری مدیرکل آموزش منابع انسانی قوه قضائیه اظهارداشت: آموزش قضات با برگزاری دوره های آموزشی ویژه معدن از سال ۱۴۰۰ شروع شده و تا کنون بیش از ۲۵۰ قاضی از استانهای مختلف، آموزش داده شده اند که در چند ماه آتی این تعداد به هزار قاضی می رسد. وی با اشاره به ضرورت ایجاد شعب ویژه معدن در دادگاه ها اظهار داشت: تا پایان امسال قضات آموزش دیده برای رسیدگی به پرونده های ویژه بخش معدن در همه استانها مستقر می شوند.

منبع: