معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزی؛ شایعه کاهش جوجه ریزی حقیقت ندارد

به گزارش زیپو کالا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: شایعه کاهش جوجه ریزی صحت نداشته و در حوزه تأمین گوشت مرغ مشکلی وجود ندارد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، هشتمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان کشور امروز برگزار شد؛ در این نمایشگاه حسن نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تغذیه در دام و دامپروری مقوله مهمی است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند خوراک منجر به تغییر ژنتیک هم می شود. وی با اشاره به شایعاتی درباره ی کاهش جوجه ریزی اطمینان داد: جوجه ریزی به اندازه کافی انجام شده و در عرصه تامین گوشت مرغ در آینده مشکلی وجود نخواهد داشت. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: البته این مساله به آسانی انجام نشد و با دشواری هایی همراه بود اما با تلاش برمبنای نیازمندی بازار جوجه ریزی انجام شده و حاشیه سازی های فعلی حقیقت ندارد. این مقام مسئول اشاره کرد: اکنون جوجه ریزی به ۱۲۷ تا ۱۳۰ میلیون قطعه رسیده است و براین اساس هیچ نوع کمبودی برای تامین گوشت مرغ نخواهیم داشت.

منبع: