رئیس سازمان خصوصی سازی: تعاونی ها اولویت اول خصوصی سازی در واگذاری اموال دولت هستند

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان خصوصی سازی از ورود تعاونی ها برای خرید اموال دولتی برای اولین بار اطلاع داد و اظهار داشت: شرکتهای تعاونی در اولویت سازمان هستند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی در حاشیه نمایشگاه بیمه، بورس و بانک از ورود شرکتهای تعاونی برای خرید اموال دولتی اطلاع داد و اظهار داشت: برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت هایی حضور دارند که به بخش خصوصی واگذار شدند و توانستند در راه درست پیشرفت و توسعه قرار بگیرند. وی افزود: واگذاری ها از راه بازار سرمایه صورت خواهد گرفت تا هم مسیر شفاف باشد و هم رقابت ایجاد شود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما دنبال فاصله گرفتن از دولتی سازی هستیم اما اساسا با خصوصی سازی بدون نظارت هم مخالفیم برای همین اهلیت خریداران هم از لحاظ فنی و مالی و برنامه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی در مورد واگذاری سرخابی ها تصریح کرد: پیشکسوتان این دو باشگاه می توانند سهام آنها را خریداری کنند و برای ما در اولویت هستند اما اگر در چارچوب تعاونی ورود کنند اساسا مزیت بیشتری خواهند داشت.