ایجاد ۲ قطار سریع السیر ایران با پول چینی ها

به گزارش زیپو کالا، معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۲ قطار سریع السیر ایران با سرمایه گذاری چینی ها آگاهی داد و اظهار داشت: پیشنهاد توسعه و تجهیز بنادر ایران توسط سرمایه گذاران چینی را مطرح کردیم.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، شهریار افندی زاده معاون وزیر راه شهرسازی با یادآوری ساخت شبکه ریلی بین ازبکستان و قرقیزستان و تأثیر آن بر ترانزیت کالا ایران و چین، اظهار داشت: یکی از مسیرهای اتصال کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خط آهن سرخس-چابهار است.
معاون وزیر راه شهرسازی افزود: بنا بر این اگر سرمایه گذاری های مناسبی در این راه ریلی و توسعه بندر چابهار صورت گیرد می توانیم سهم قابل قبولی در ترانزیت از چین به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان به دست آوریم.
وی با یادآوری اینکه در جریان امضای تفاهم نامه سال ۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مسیرهای ریلی از سمت ایران پیش بینی شده است، اضافه کرد: یکی از پروژه های مهم ریلی قطار سریع السیر تهران-مشهد است که تفاهم اولیه آن با شرکت های چینی انجام شده، ضمن اینکه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان هم با سرمایه گذاری چینی ها ایجاد می شود. در حوزه مشارکت و سرمایه گذاری می توانیم تفاهم های خوبی با چینی ها داشته باشیم. از طرف دیگر توسعه و تجهیز بنادر ایران هم می تواند با سرمایه گذاری چینی ها باشد که این مساله را در جلسات گذشته با چینی ها مطرح کرده ایم.
معاون وزیر راه شهرسازی با بیان مسئله دیگر مسیرهای ترانزیتی جنوب ایران است” افزود: آن چه مهمست امضای تفاهم نامه چند جانبه میان چین با کشورهای منطقه بوسیله ایران است که این موضوع، علاوه بر کریدور شمال – جنوب برای اتصال روسیه به هند است.

منبع: