اطلاع رسانی بانک مرکزی مالیات ستانی را چند برابر افزایش داد

به گزارش زیپو کالا، شاهین مستوفی اظهار داشت: بانک مرکزی با عرضه اطلاعلات حساب های مشکوک و تجاری به سازمان امور مالیاتی، باعث افزایش دریافت مالیات در کشور شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از رادیو اقتصاد، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی امسال با عنایت به اطلاعات عرضه شده از جانب بانک مرکزی در خصوص تراکنش های صورت گرفته از فعالیتهای اقتصادی افراد که فرار مالیاتی داشتند، موفق شد میزان قابل توجهی مالیات از آنها دریافت نماید. وی افزود: همین مساله باعث پذیرش فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات شد و با عنایت به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نظام مالیاتی، میزان احراز مالیات در مقایسه با سال قبل افزایش سه برابری داشته و از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مستوفی ضمن اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نقش آن در پیشگیری از فرار مالیاتی اضافه کرد: اجرای این سامانه از سال قبل شفافیت کاملی در جهت کنترل و بهره برداری از فعالیتهای اقتصادی افراد در اختیار این سازمان قرار داده است و افراد حقوقی، شرکتهای بورس و سامانه های فروشگاهی مکلف به صدور حساب های الکترونیکی از بستر این سامانه هستند. وی متذکر شد: حافظه مالیاتی این سامانه هوشمند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد که با پیاده سازی کامل این سامانه شاهد شفافیت ۸۰ درصدی مالات خواهیم بود. مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: مبحث فرار از مالیات در تمامی کشورها وجود دارد و نمی توان این اقدام را به صفر رساند ولی این سازمان با تجهیز دفتر مبارزه با فرار مالیات و پولشویی و اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم تمام تلاشهای خویش را در به حداقل رساندن فرار از مالیات خواهد نمود.

منبع: