افزایش ۲۹ درصدی برداشت چای

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان چای ضمن اشاره به افزایش ۲۹ درصدی برداشت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته از پرداخت ۵۷ درصد مطالبات چایکاران کشور اطلاع داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حبیب جهانساز اظهار نمود: سال جاری چایکاران استانهای شمالی کشور توانستند با برداشت ۱۴۹ هزار و ۳۱۰ تن برگ سبز چای و افزایش ۲۹ درصدی این محصول نسبت به سال قبل رکورد ۱۳ ساله برداشت این محصول را بشکنند و بر تولید ملی بیفزایند.
رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت: تابحال ۵۷ درصد مطالبات پرداخت شده و این سازمان با جدیت پیگیر دریافت مابقی مطالبات و واریز آن به حساب چایکاران است تا بتوانند با آرامش خاطر به بهزراعی و بهسازی باغات چای برای سال زراعی آینده بپردازند.