فروش خودرو طی یک ماه افزوده شد

به گزارش زیپو کالا، شاخص فروش خودرو و قطعات در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته کاهش ۲۳.۲ درصدی را ثبت کرده و در عین حال نسبت به ماه قبل (مرداد) افزایش ۴۳.۳ درصدی داشته است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش بخش صنعت و معدن در شهریور ماه امسال نشان میدهد که شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه پارینه کاهش ۱۴.۵ درصدی یافته است. البته این شاخص نسبت به ماه قبل افزایش ۷.۲ درصدی داشته است.
همچنین شاخص فروش این بخش نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۳.۲ درصدی را ثبت کرده و در عین حال نسبت به ماه قبل افزایش ۴۳.۳ درصدی داشته است.
به این ترتیب رشد شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل رشد ۱۰.۹ درصدی داشته است. شاخص فروش این بخش نیز نسبت به شش ماهه پارینه افت ۱.۹ درصدی را نشان میدهد. برمبنای نمودار زیر، نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیر بخش ها رشد مثبت داشته اند.
اما مطابق نمودار زیر نسبت به ماه مشابه سال قبل تمام زیر بخش ها رشد منفی در شاخص تولید و فروش داشته اند.