اصلاح درخواست اختصاص ارز کالای برنج در سامانه جامع تجارت

زیپو کالا: بازرگانان حوزه برنج باید ظرف حداکثر یک هفته نسبت به اصلاح درخواست های اختصاص ارز در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ بمنظور بررسی و اولویت دهی دقیق تر درخواست های اختصاص ارز برای کالای برنج، بازرگانان این حوزه باید حداکثر ظرف یک هفته نسبت به اصلاح درخواست های اختصاص ارز (فیش) خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند؛ به گونه ای که به ازای هر اظهارنامه (کوتاژ) به میزان ارز تامین نشده، یک درخواست (فیش) مستقل در سامانه جامع تجارت ایجاد شود.
لازم به ذکر است؛ در صورت انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش، امکان تمدید تنها در صورتیکه وزن ثبت سفارش به میزان کوتاژهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت باشد، وجود خواهد داشت.