جزییات كارنامه تجارت خارجی كشور در نیمسال اول سال جاری؛ تجارت خارجی کشور به حدود ۵۴ و شش دهم میلیارد دلار رسید

به گزارش زیپو کالا، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران اعلام نمود: تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد رضوانی فر با بیان این خبر اظهار داشت: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در طول این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان میدهد.
رضوانی فر با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی گفت: در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از نظر ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی میزان واردات کشور در نیمسال اول سال جاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به زمان مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رضوانی فر با اشاره به این که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، اضافه کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در طول این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.
وی افزود: ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در طول این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشیهای تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت.
وی اضافه کرد: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در ۶ ماهه سال قبل ۴.۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به این که بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در میان ۱۰ قلم عمده به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی، جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی و گوشیهای تلفن همراه با رشد ۱۳۴.۹۴ درصدی بوده است، درباب بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در میان ۱۰ قلم عمده در طول این مدت اظهار داشت: برنج با ۴۹.۷۸ درصد، گندم با ۴۹.۲۳ درصد و روغن پالم با ۱۲.۷۰ درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.
به گفته وی در میان اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در طول این مدت به گاز طبیعی مایع شده با ۱۲۴.۷۹ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۴۹.۲۷ درصد و اوره با ۴۱.۱۲ درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۲۳.۵۳ درصد، پروپان مایع شده با ۱۸.۸۴ درصد و میلگرد با ۱۲.۵۷ درصد اختصاص داشته است.
وی همین طور مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در طول این مدت را به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار اعلام نمود.
معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران همین طور ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی را به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۹ میلیارد دلار، چین با ۸.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۱ میلیارد دلار و هند با ۹۸۷ میلیون دلار ذکر کرد.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیمسال اول سال جاری اظهار داشت: در طول این مدت ۱۱ میلیون تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص ۶۲.۴۷ درصد از وزن و ۲۹.۹۵ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با زمان مشابه سال قبل افزایش ۱.۵ درصدی در وزن و کاهش ۶.۱۴ درصدی در ارزش داشته است.
وی در ارتباط با اقلام عمده کالاهای اساسی گفت: ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتاب گردان، برنج، گندم، روغن خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که در مجموع از نظر وزنی ۵۵.۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۹.۷۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
رضوانی فر در ارتباط با آمار ترانزیت خارجی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: ترانزیت خارجی کشور در طول این مدت با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید.

منبع: