رونمائی از سامانه سهام بزودی

به گزارش زیپو کالا، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها اظهار داشت: سامانه هوشمند امور مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی سهام بزودی رونمایی می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سامانه هوشمند امور مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی «سهام» به زودی رونمایی می شود.
مهدی نورایی، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها با بیان این خبر اظهار داشت: در جهت تعالی عملکرد مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها و به منظور حذف و کاهش بروکراسی های غیر ضروری، هوشمندسازی سیستم اداری مرکز مورد تاکید قرار گرفته است.
نورایی افزود: این سامانه فرآیندهای اداری مورد عمل را شفاف کرده و در آینده به منظور شفافیت بخشی به عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و هیئت مدیره آنها مورد استفاده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: آگاه سازی از آخرین فرآیندهای مورد عمل و تکالیف مقرر شده برای شرکت ها و سازمان های تابعه توسط مجامع عمومی و شوراهای عالی آنها و اطلاع رسانی نسبت به مواعد قانونی از جنبه های هوشمند سازی سامانه مذکور است.
به گفته نورایی بخش های مختلفی همچون بخش آرشیو الکترونیکی جامع به منظور حفظ اسناد و مدارک و دسته بندی الکترونیکی مصوبات و سوابق، در کنار بخش شناسه ملی شرکت یا سازمان و مشخصات مدیران و رزومه کاری آنها و تاریخ انتصاب و اتمام دوره و بسیاری موارد دیگر در این سامانه تعبیه شده است.
بنابراین مهم ترین دستاوردهای سامانه «سهام» وزارت راه و شهرسازی شفافیت بخشی بیشتر به عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و معرفی مدیران و مقامات هر دستگاه و در اختیار گذاشتن آرشیو اسناد و سایر اطلاعات درخواستی مورد نیاز کاربران در قالب قانون است.
گفتنی است این سامانه هم اکنون مراحل نهایی آماده سازی را طی می کند و پیشبینی می شود طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.
همچنین دسترسی به قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد عمل شرکت و سازمان های تابعه وزارت هم به زودی در این سامانه رونمایی می شود.
شایان ذکر است سامانه هوشمند امور مجامع «سهام»، منطبق با رویکرد فناورانه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و در جهت تأکیدات وزیر محترم راه و شهرسازی جهت هوشمند سازی امور مرکز صورت پذیرفته است.
از این حیث وزارت راه و شهرسازی در مدیریت مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های تابعه می تواند بعنوان الگویی برای دیگر دستگاه ها و وزارت خانه ها تبدیل گردد.

منبع: