اساسی ترین مشکل واحدهای صنعتی خوزستان چیست؟

به گزارش زیپو کالا، خوزستان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان اظهار داشت: محوری ترین و اساسی ترین مشکل واحدهای صنعتی استان تامین منابع مالی و مواد اولیه است.

علی مهدی پور در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: بیش از ۳ هزار شغل بالقوه در شهرک های صنعتی وجود دارد که اگر ظرفیت واحدهای تولیدی فعال در این شهرک ها افزایش یابد شاهد بالفعل شدن این مشاغل خواهیم بود و قسمتی از مشکلات اشتغالزایی استان نیز حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در وضعیت فعلی خیلی از واحدهای صنعتی استان با کمتر از ظرفیت تولیدی خود درحال فعالیت هستند و همین مساله برای بحث اشتغال مشکل ساز است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان اظهار داشت: اگر این واحدهای صنعتی با حداکثر ظرفیت خود کار کنند اساسا شاهد ایجاد اشتغال بسیاری در این واحدها در استان خواهیم بود.

تولیدکنندگان استان در وضعیت برابری برای رقابت با دیگر تولیدکنندگان قرار ندارند

مهدی پور با اشاره به اساسی ترین مشکلات تولیدکنندگان در خوزستان عنوان کرد: محوری ترین و اساسی ترین مشکل واحدهای صنعتی تامین منابع مالی و مواد اولیه است. دراین زمینه اساسا اگر نگاه مثبتی برای حل این دو مشکل اساسی به وجود بیاید، چرخ تولید با سرعت بیشتری به گردش در می آید.

وی با اعلان اینکه هزینه تولید در استان بسیار بالاتر از مناطق دیگر است، اضافه کرد: باتوجه به بالا بودن هزینه تولید در خوزستان، تولیدکنندگان استان در وضعیت برابری برای رقابت با دیگر تولیدگان قرار ندارند و همین موضوع تولید را با مشکل مواجه می کند.

دستگاه های اجرائی مکلف به خرید از محصولات استانی شوند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان افزود: دراین زمینه و برای ارتقای توان و قدرت رقابت پذیری واحدهای تولیدی در خوزستان و ارتقا و افزایش ظرفیت تولید، پیشنهاد می نماییم دستگاه های اجرائی مکلف به خرید از محصولات استانی شوند.

مهدی پور اشاره کرد: واگذار کردن پروژه های صنعتی به تولیدکنندگان داخلی استان نیز از دیگر خواسته هایی است که اگر به آن توجه گردد اساسا اثرگذاری خوبی بر بحث رونق تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان خواهد داشت.

منبع: