تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای بر طبق اصل۸۵ قانون اساسی

زیپو کالا: معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از موافقت مجلس شورای اسلامی با اصل هشتاد و پنجی شدن اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جلسه علنی امروز مجلس آگاهی داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان فنی و حرفه ای، غلامحسین حسینی نیا با اعلان اینکه مشکلات معیشتی کارکنان سازمان، سد راهی برای انجام وظیفه آنان نبوده است، اظهار داشت: باتوجه به پیگیری های مکرر و مطرح کردن مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان ساعی و خدوم، چالش های قانونی و مشکلات منابع درآمدی و مالی، ساختاری و … این سازمان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تدوین و بعد از تصویب در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی عنوان شد که بعد از طرح در جلسه علنی امروز، با اصل هشتادوپنجی شدن اساسنامه موافقت به عمل آمد که برمبنای آن تصویب اساسنامه سازمان به کمیسیون تخصصی واگذار شد و بعد از تأیید کمیسیون تخصصی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. وی با اشاره به این که این سازمان در ۵ دهه فعالیت خود، اساسنامه نداشته است، اظهار داشت: بمنظور حل این نقیصه «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در اهداف و وظایف و منابع مالی این سازمان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. حسینی نیا، مشخص نبودن حیطه وظایف و حدود و شکاف فعالیت ها، تعدد و پراکندگی در قوانین و بخشنامه های حاکم بر فعالیت سازمان، مشخص نبودن جایگاه در سطوح صلاحیت حرفه ای، هدفمند نبودن توسعه ساختاری و کارهای سازمان، عدم برخورداری از مزایای سازمان های آموزشی، نبود الگوی مشخص برای تربیت، رتبه بندی و حقوق ومزایای مربیان سازمان، مشخص نبودن نحوه ارتباط سازمان با دستگاه های دیگر و بخش خصوصی و … از ضروریات تدوین اساسنامه سازمان عنوان نمود. معاون وزیر کار اعلام داشت: اصلاح ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سطح ستاد تا شهرستان ها، رتبه بندی و طراحی مسیر شغلی مربیان، ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای هیأت امنائی در کنار مراکز ثابت دولتی و آموزشگاه های آزاد، پیش بینی اختصاص مجدد ۲ درصد از درآمد حاصله از اجرای قانون کار آموزی، اصلاح ساعات کاری مربیان، راه اندازی شورای مهارت در تمامی استانها بصورت رسمی و دارای قانون مشخص و … از موارد مطروحه در این اساسنامه می باشد. رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیان ایتکه این اساسنامه با هدف تغییر ساختار، برای چابک سازی مهارت آموزی در کشور تدوین شده است، اظهار داشت: این سازمان با داشتن ۶۴۶ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و حدود ۱۶ هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، متولی ارائه آموزش های غیررسمی مهارتی در ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی، با هدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)، ارتقای مهارت نیروی کار شاغل، ایجاد و توسعه کارآفرینی، افزایش خوداشتغالی، ایجاد مهارت های قبل از اشتغال بمنظور کاهش دوره‌ی جست وجوی شغلی و تقویت کسب شغل است. وی با اشاره به ۱۹ گروه هدف این سازمان، اذعان داشت: ۶ هزار کارگاه آموزشی، ۶۴۶ مرکز آموزشی، بیش از ۱۶ هزار آموزشگاه آزاد، ۳۶ هزار کارگاه آموزشی محیط کار واقعی، ۳۲ هزار مرکز بین و جوار کارگاهی و … از ظرفیتهای این سازمان در امر مهارت آموزی است. این گزارش می افزاید: برمبنای اصل هشتاد و پنجم، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

منبع: