آغازعملیات اجرایی ۴۸پروژه راه اندازی کانال آبیاری و پوشش انهار کشاورزی

به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه راه اندازی کانال آبیاری و پوشش انهار کشاورزی و قنوات اطلاع داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه راه اندازی کانال آبیاری و پوشش انهار کشاورزی و قنوات اطلاع داد و اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در ۴۰ روستای فیروزکوه شامل زیرساخت های صدمه دیده از سیل و سایر روستاهای شهرستان به منظور آبرسانی در قسمت کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب اجرا می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در مورد میزان خسارات وارد شده اظهار داشت: متأسفانه سیل اخیر سبب ایجاد خساراتی در زراعت های گندم و جو، یونجه، باغات سیب و گردو، مزارع سبزی و صیفی، دام های سبک و انبارهای علوفه و تأسیسات دامداری ها، نهرهای کشاورزی و یک واحد مرغداری و پرورش ماهی شده که درحال بررسی میزان خسارت هستیم.
وی افزود: باتوجه به این خسارات و نیاز عشایر و دامداران به تأمین خوراک دام، ۸۰ تن نهاده دامی برای این مناطق تأمین شده و توزیع می شود.
وی همینطور از آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه راه اندازی کانال آبیاری و پوشش انهار کشاورزی و قنوات اطلاع داد و اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در ۴۰ روستای فیروزکوه شامل زیرساخت های صدمه دیده از سیل و سایر روستاهای شهرستان به منظور آبرسانی در قسمت کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب اجرا می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی برآورد اولیه خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه را ۳۸۰ میلیاردریال اعلام نمود و اظهار داشت: این برآورد تنها در یک منطقه شامل روستاهای پشتکوه، طرود، کمند و سایر روستاهای خسارت دیده از سیل چهارشنبه شب است.

منبع: