افزایش فراتر از انتظار استخدام در آمریکا

به گزارش زیپو کالا، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه مه ۳۳۹ هزار نفر افزایش پیدا کرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از اکونومیک، طبق گزارش اداره آمار کار، استخدام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ایالات متحده در ماه مه ۳۳۹هزار نفر افزوده شد که بسیار فراتر از انتظارات بود.
خدمات حرفه ای و تجاری با ۶۴هزار شغل در ماه مه افزایش یافتند و به دنبال آن مراقبت های بهداشتی با ۵۲ هزار شغل قرار گرفتند.
میانگین درآمد ساعتی با ۱۱ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۳۳.۴۴ دلار ماهانه رسید که نسبت به ماه مه سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد رشد ثبت کرده است.
در همین حال، نرخ بیکاری ۰.۳ واحد درصد نسبت به ماه آوریل افزوده شد و در ماه مه به ۳.۷ درصد و تعداد کل افراد بیکار با ۴۴۰هزار نفر افزایش ماهانه به ۶.۱ میلیون نفر رسید.
نرخ مشارکت نیروی کار بدون تغییر در ۶۲.۶درصد بود و تعداد بیکاران طولانی مدت هم نسبت به ماه آوریل با ۱.۲ میلیون نفر تغییر کمی داشت که ۱۹.۸ درصد از کل بیکاران را تشکیل می داد.

منبع: