قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵هزارتومان

به گزارش زیپو کالا، برپایه اعلام سخنگوی دولت، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۵ هزارتومان شد این در حالیست که در روزها و هفته های گذشته بنیاد ملی گندمکاران از احتمال توافق بر سر قیمت ۱۷هزارتومان در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اطلاع داده بود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا در حالیکه برپایه اعلام بنیاد ملی گندمکاران و صحبت های اخیر برای از کارشناسان کشاورزی گمان می رفت قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم به ۱۷هزارتومان افزایش یابد روز گذشته اما سخنگوی دولت قیمت آنرا ۱۵هزارتومان اعلام نمود.

بنابر اعلام علی بهادری جهرمی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیات دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزارتومان تعیین شده است که بر این اساس دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم، ۱۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینه های کود و بذر و ۲۰۰۰تومان هم جایزه تحویل گندم برای کشاورزان تصویب کرد.

منبع: