یك كارشناس بخش كشاورزی در گزارش زیپو كالا؛ پایداری در مقابل تحریم ها مدیون کشاورزی است

به گزارش زیپو کالا، یک کارشناس بخش کشاورزی اظهار داشت: اگر صنعت کشاورزی نبود در این ۴۴ سال با وجود تحمیل تحریم های سنگین بطور قطع دوام نمی آوردیم و پایداری ما به علت امنیت غذایی است که در کشور وجود دارد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، امنیت غذایی یکی از مبحث های مهم برای استقلال و خودکفایی هر کشور به حساب می آید. در شرایط جنگ وابستگی غذایی به سادگی می تواند استقلال سرزمین ها را با خطر جدی رو به رو کند. در اینباره میتوان به تجربه انگلیس در جنگ جهانی اشاره نمود که هنوز ناخودآگاه جمعی مردم بریتانیا خاطره گرسنگی و قحطی جنگ های قبلی و احتمال کمبود مواد غذایی را بر دوش می کشد.
شهرام شیرخانی، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده در پاسخ به این پرسش مهر که با اصلاح بذرها چقدر می تواند به مبحث امنیت ۹۵ درصدی غذایی جامه عمل پوشاند، اظهار داشت: در مقایسه آماری میزان برداشت در استفاده از بذرهای سنتی و اصلاح شده کاملاً این مورد روشن می شود. بعنوان مثال با استفاده از بذرهای اصلاح نشده گوجه فرنگی، میزان برداشت حدود ۲۰ تن در هر هکتار است اما آمار تولید همین محصول با اصلاح بذر به بیشتر از ۱۰۰ تن رسید.
افزایش راندمان فعالیت ها با بذرهای هیبرید
وی اضافه کرد: ارتقا افزایش بهره وری با کمک فناوری و تکنولوژی نوین محقق شده که از تولید سنتی بذر به تکنولوژی جدید روی آورده شود.
وی افزود: در چنین شرایطی توانمندی کشاورزان بهبود پیدا کرده و حتی می تواند ادعا کرد نوع هیبرید این بذرها سبب می شود تا آفت ها نتوانند به گیاه و محصولات صدمه برسانند. خود این مسئله به بهبود شیوه های کشت و میزان برداشت و افزایش راندمان فعالیتهای کشاورزی بسیار کمک کننده است. ازاین رو کشورهای اروپایی متمرکز این بذرهای اصلاح شده در قسمت کشاورزی شده اند تا پاسخگوی نیاز غذایی بازار داخل خود و حتی تأمین بخشی از بازار جهان باشند.
وی اظهار نمود: بذرهای اصلاح شده و هیبرید بهره وری را در کشت و برداشت محصولات ۱۰ برابر می کند.
تضمین سلامت بذرهای اصلاح شده
عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص این که اصلاح بذرها روی سلامت آنها در بلندمدت تاثیر منفی نمی گذارد، اظهار داشت: بیشتر شرکتهای فعال در این عرصه دارای مزرعه های آزمایشی بوده که بعضی از آنها در استان البرز و دانشگاه کشاورزی کرج قرار دارد.
وی با بیان اینکه ۵۰ تا ۱۰۰ قلم از بذرهای اصلاح شده مورد تست قرار می گیرد و در نهایت یک بذر انتخاب می شود، افزود: هر سال در مرداد از سراسر کشور فعالان و کشاورزان حضور پیدا کرده و افراد محصولات مختلف این بذرها را به لحاظ ظاهر، طعم و دوام مشاهده می کنند. ازاین رو قبل از تجاری شده بذرهای اصلاح شده تمام این مورد ها بررسی می شود.
او اظهار داشت: نمونه مناسب از جانب کشاورز انتخاب و در منطقه محل سکونت وی کشت می شود. در ادامه نتایج جمع آوری و یک قلم تجاری و وارد بازار می شود که بیشتر خصوصیات لازم را برای محصول دارد.
شیرخانی با تکیه بر نظارت و رصد تمام تغییرات بیان نمود: مؤسسه بذر و نهال اصلاحات را کنترل می کند چونکه هر اصلاحی مراحل مختلف دارد که از فلیترهای گوناگونی باید عبور کند تا بذری تجاری سازی شود.
تست بذرها در مزارع آزمایشی
این فعال حوزه کشاورزی در پاسخ به پرسشی دیگر در رابطه با آمایش سرزمین و اصلاح بذرها، اظهار نمود: در کنار مزرعه های آزمایشی بیشتر شرکت ها تیم فنی دارند که یک بذر را در مناطق مختلف کشت می کنند مثلا در جیرفت، فارس یا غرب کشور. بعد از آنکه در این مناطق جواب مناسب دریافت شود کار جلو می رود.
وی اظهار داشت: کشاورزان پیشرو کسانی که در این عرصه فعالیت دارند کشت می کنند ومیزان بهره وری مورد سنجش قرار می گیرد بدین سان یک بذر امکان دارد نیم دهه زمان ببرد تا بتواند جایگاه خویش را پیدا کند. اگر بازار و کشاورز این بذر را بپذیرند در نهایت بذر تجاری شده و به شکل عمده تولید و وارد بازار می شود.
امنیت غذایی و مقابله با تحریم
چند درصد بذرها برای تضمین امنیت غذایی اصلاح شده است؟ عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده توضیح داد: بخشی که از جانب فعالان بخش خصوصی پیگیری می شود مانند سبزیجات و صیفی جات رشد خوبی داشته است.
او افزود: یک سلسله بذرها را هم دولت ترجیح می دهد در اختیار خودش باشد و کنترل بیشتر داشته باشد. رشد در این بخش هم قابل قبول است.
شیرخانی خاطرنشان کرد: اگر کشاورزی نبود در این ۴۴ سال با وجود تحمیل این تحریم های سنگین دوام نمی آوردیم. پایداری ما به علت امنیت غذایی است که در کشور وجود دارد.

منبع: