شکوفایی وزارت دفاع در زمینه اوره و پلیمر

زیپو کالا: بخش اقتصادی وزارت دفاع با تدابیر وزیر دفاع طی دو سال قبل در زمینه صنعت پتروشیمی اوج شکوفایی خودرا تجربه کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بخش اقتصادی وزارت دفاع با تدابیر وزیر دفاع طی دو سال قبل در زمینه صنعت پتروشیمی اوج شکوفایی خودرا تجربه کرده است. این شکوفایی بیشتر در زمینه های اوره و پلیمر نمود پیدا کرده است دلیل این موفقیت تدابیر ویژه وزیر دفاع در انتصاب مدیران عامل و اعضا هییت مدیره شرکت های اقتصادی زیر مجموعه ودجا بوده است. رویکرد وزیر دفاع همیشه این بوده است که ملاک انتخاب باید مدیرانی باشند که اقیانوسی باشند به عمق یک متر، که کلان نگر باشند و از هوش و هنر مدیریتی بالایی برخوردار باشند و این مستلزم تعهد و سلامت نفس و در عین حال تخصص در زمینه های عمدتا مدیریتی و بعضاً فنی می باشد. از طرفی مدیرانی که از هوش معنوی بالایی برخوردار می باشند که وجدان کاری و تعصب رو سرلوحه همه کارهای خود در سازمان قرار می دهند و می توانند در موفقیت مجموعه اقتصادی ودجا بسیار مؤثر باشند. وزیر دفاع با اشاره به پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت های در رابطه با حوزه اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی در کارهای غیر نظامی، تعیین عرصه های مجاز و اولویت های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه ها، هماهنگی بین بخش های وزارت دفاع در راستای توسعه همکاری ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن کارهای اقتصادی در عرصه های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاهها و بخش های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه های اقتصادی را همچون ماموریت های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرده است. حال که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته است این وزیر با اتکا به نیروهای متخصص و جوان و انقلابی توانست موفقیت های بسیار مهمی را در زمینه های اقتصادی کسب نماید و سود قابل توجهی را عاید بخش های اقتصادی نماید و این امر منجربه رضایت همه بازنشستگان نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.

منبع: