کمبود نقدینگی نیمی از واحدهای صنعتی را تعطیل کرد

به گزارش زیپو کالا، بنا بر اعلام مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کل کشور، پارسال ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته اند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بررسی آخرین آمار در ارتباط با احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی ایران نشان داده است که سال قبل یک هزار و ۷۵۱ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا شد و باردیگر به چرخه تولید کشور بازگشته که از این تعداد یک هزار و ۲۹۸ واحد درون شهرک ها و نواحی صنعتی و ۴۵۳ واحد خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده است.
احیای این واحدها زمینه اشتغال ۳۴ هزار و ۶۷۳ نفر را فراهم آورده است که ۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر درون شهرک ها و نواحی صنعتی و ۱۰ هزار و ۴۳۳ نفر خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی شاغل شده اند.
بنابراین پارسال ۸۸ درصد از برنامه تدوین شده برای احیا صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و هم ۹۷ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است.
همچنین پارسال ۲ هزار و ۵۶۲ واحدی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می کردند، به بالای ۵۰ درصد ارتقا یافتند که در این عرصه هم درصد تحقق برنامه ابلاغی ۷۸ درصد بوده است.
جزئیات احیای واحدها در استان ها
بیشترین واحد احیا شده در ارتباط با استان تهران با ۲۱۱ واحد صنعتی است و بعد از آن استانهای فارس با ۱۵۷ واحد و اصفهان با ۱۲۴ واحد قرار دارند.
همچنین کمترین واحد صنعتی احیا شده هم در ارتباط با استان خوزستان با ۱۲ واحد است و بعد از آن استانهای کرمانشاه با ۱۸ واحد، بوشهر با ۲۱ واحد و خراسان جنوبی با ۲۴ واحد است.
میزان سرمایه گذاری انجام شده برای احیای واحدهای غیرفعال هم بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رشته فعالیت واحدهای احیا شده
همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۴۱۲ واحد، فلزی با ۳۷۵ واحد و غذایی، دارویی و بهداشتی با ۳۰۷ واحد، کانی غیرفلزی با ۲۷۸ واحد و سلولزی با ۱۵۴ واحد به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از آغاز سال جاری به خود اختصاص داده اند که به ترتیب معادل ۲۴، ۲۱، ۱۸، ۱۶ و ۹ درصد کل واحدهای احیا شده است.
همچنین ۴ درصد در صنایع برق و الکترونیک، ۵ درصد در صنایع نساجی و ۳ درصد در قسمت خدمات فعال می باشند.
نیمی از واحدهای راکد مشکل نقدینگی دارند
همچنین بنا بر اعلام مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تأمین ماشین آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات دارند.
گفتنی است، نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان داده است ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از راه شیوه های فنی بازفعال سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیشتر از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.