از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ مصوبه اختصاص پاداش به مشترکین کم مصرف آب ابلاغ گردید

زیپو کالا: معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بمنظور ایجاد امکان اعمال مشوق های مدیریت مصرف و اختصاص پاداش به مشترکین کم مصرف آب را ابلاغ نمود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، تصویب نامه هیئت وزیران بمنظور ایجاد امکان اعمال مشوق های مدیریت مصرف و با هدف تسهیل تامین و توزیع آب و همین طور افزایش مشارکت مشترکین آب آشامیدنی کشور در رعایت الگوی مصرف را که به وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده بود؛ جهت اجرا به وزارت نیرو ابلاغ نمود.
وزارت نیرو مکلف در شهرهای دارای تنش آبی و یا شهرهایی گرفتار وضعیت بحرانی است، به مشترکین خانگی که مصرف آب آنها در حد الگوی مصرف و پایین تر از آن هست و مصرف آب خودرا نسبت به دوره مشابه سال قبل کم می کنند به میزان کاهش مصرف آب نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل درصدی از قیمت غیر یارانه ای آب پرداخت نماید.
گفتنی است نرخ پاداش در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود.

منبع: