مدیركل شیلات استان مطرح كرد: تولید سالانه ۳۰ هزار تن ماهی در لرستان

به گزارش زیپو کالا، لرستان مدیرکل شیلات لرستان اظهار داشت: تولید سالانه استان ما هم اکنون بیش از ۳۰ هزار تن است که درحال افزایش این ظرفیت هستیم.
کیارش بیرانوند در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: لرستان باتوجه به شرایط اقلیمی و میزان آب سطحی و زیرسطحی که دارد یکی از استانهای پرآب کشور است.
وی افزود: در شمال استان و در شهرستان های الیگودرز، ازنا، دورود یک ظرفیت خوبی جهت پرورش ماهیان سردآبی داریم و در جنوب استان و در شهرستان های پلدختر، کوهدشت و رومشکان شرایط بسیار خوبی جهت پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در استان داریم.
بیرانوند بیان کرد: شرایطی که لرستان دارد باتوجه به منابع آبی و ظرفیت نیروی انسانی و نیروی کار خوب در استان و زمینه هایی که داریم، ظرفیتی است که می توانیم تولیدات خوبی را در زمینه های مختلف آبزی پروری داشته باشیم.
مدیرکل شیلات لرستان اضافه کرد: راندمان و بهره مندی از آب متأسفانه در کشور خصوصاً در استان ما پایین است، آبزی پروری یکی از ظرفیت هایی است که مصرف آب بسیار پایینی دارد.
وی اشاره کرد: می توانیم آب و تولید آبزیان را داشته و راندمان از آنرا افزایش دهیم.
بیرانوند بیان کرد: با وجود وجود این ظرفیت های خدادادی در استان متأسفانه در سالهای قبل ازانقلاب کارهای خوبی دراین زمینه انجام نشده است، یعنی ما این همه ظرفیت داشتیم چه در زمینه کشاورزی و شیلات، کارهایی را که واقعاً به نفع مردم باشد در امتداد کمک به مردم و اقتصاد مردم باشد انجام نشده بود.
مدیرکل شیلات لرستان اضافه کرد: در زمینه شیلات تا پیش از بهمن ۵۷ تولید ماهی فقط در استانهای ساحلی کشور رایج بود و با برنامه ریزی های به عمل آمده و اقدامات کارشناسی شده در امتداد طرح آمایش سرزمینی ادارات کل شیلات در سالهای اولیه دهه ۷۰ در بعضی از استانهای غیرساحلی تشکیل و تولید آبزیان در مناطقی مانند لرستان شروع شد.
وی اشاره کرد: در سنوات پیش از انقلاب امتیاز شیلات و حتی صید ما در دریای شمال با روس ها بود و استانهای داخلی نادیده گرفته شده و از ظرفیت آنها استفاده نمی شد.
بیرانوند بیان کرد: پس از انقلاب شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل و مدیران عامل در سال ۷۳ در استانها تشکیل و این ظرفیت شناسانده شد.
مدیرکل شیلات لرستان افزود: تولید استان ما هم اکنون بیش از ۳۰ هزار تن است که پیش از انقلاب کل تولید شیلات کشور ۳۰ هزار تن بوده است.
وی ادامه داد: تولیدات ما در زمینه صید صیادی و آبزی پروری در کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است.
بیرانوند اشاره کرد: بدنبال این هستیم که ظرفیت استان را چند برابر نماییم، ما در زمینه های مختلف جا برای رشد و توسعه آبزی پروری داریم.