مدیر هماهنگی امور گازرسانی شركت ملی گاز ایران؛ اعمال ۷۰ درصدی تخفیف گازبها فقط تا پایان ۱۴۰۱

به گزارش زیپو کالا، رحمانی اظهار داشت: برپایه مصوبه هیئت وزیران تعرفه گاز بها از آغاز سال آینده بدون تخفیف است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی با بیان این خبر اظهار داشت: این مصوبه به علت کاهش شدید دمای هوای کشور در فصل سرد سال جاری و با هدف کاهش هزینه های در ارتباط با مصارف گاز طبیعی خانوارها که به علت نبود آمادگی لازم آنها برای کنترل مصارف گاز متناسب با الگوی بهینه مصرف بوده، به تصویب هیئت دولت رسید. وی افزود: ازاین رو، از تاریخ ۱۶ آذرماه سال جاری تا پایان سال جاری، رشد تعرفه های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه های قبل از مصوبه ۷۰ درصد تا سقف تعیین شده کاسته شده است. به قول مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، این کاهش گازبها برای اقلیم های ۱ تا ۵ به ترتیب تا سقف ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۸۰۰ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی قابل اعمال خواهد بود، اما ملاک محاسبه گازبهای مشترکان از آغاز سال ۱۴۰۲، تعرفه های مندرج در مصوبه مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ است. صورت حساب جدید با اعمال بدهی پیشین رحمانی با اشاره به اینکه با عنایت به تصمیم دولت برای اعمال تخفیف به مشترکان گاز طبیعی، عملیات توزیع صورت حساب مشترکان خانگی تا زمان اعمال چارچوب قانونی متوقف گردید، اظهار داشت: ازاین رو امکان دارد در این بازه زمانی، دستگاه اندازه گیری مشترکان، قرائت و صورت حساب جدید هم برای آنها صادر شده باشد. او در آخر توضیح داد: در این صورت امکان دارد صورت حساب های ارسالی برخی مشترکان برای دو دوره مصرف آنها باشد و مبلغ صورت حساب پیشین آنها بعنوان بدهی در صورت حساب جدید درج شده باشد؛ در هر صورت تخفیف گازبهای مدنظر قانون برای صورت حساب پیشین و جاری این مشترکان هم، محاسبه و در رقم قابل پرداخت لحاظ شده است.