معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مطرح كرد؛ قطعات ریز دانه بدون تجمیع می توانند وارد ساخت و ساز شوند

به گزارش زیپو کالا، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: قطعات ریز دانه ای که توانایی تجمیع با پلاک های دیگر را ندارند می توانند به تنهایی وارد ساخت و ساز شوند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه رادیویی ایران امروز با اعلان اینکه بسته تشویقی ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معاری ایران است گفت: شورای عالی شهرسازی بالاترین نهاد سیاستگذار در زمینه شهر و آمایش است طبق ماده هفت تأسیس شورای عالی مصوبات آن لازم الجرا است.
وی با اشاره به این که ضوابط و مقررات جاری در بافت های تاریخی با بافت فرسوده اساساً متفاوت می باشد اضافه کرد: محدوه بافت تاریخی در ۱۶۸ شهر مشخص است پس بافت تاریخی شناسنامه و هویت ما است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه اشاره کرد: نوع ضوابط در ساخت و ساز در محدوه شهری متفاوت می باشد پس در بافت تاریخی احیا و مرمت و در بافت فرسوده نوسازی است.
صادق مالواجرد با اعلان اینکه در دهه های گذشته یک دیدگاه غالبی دربافت های فرسوده وجود داشته که با دخالت شهرداری و دولت این بافت ها خریداری و تجمیع شود اذعان داشت: بادخالت ندادن افراد ساکن در بافت های فرسوده در ساخت و ساز تا حالا نتوانستیم نتیجه مورد دلخواه را به دست بیاوریم فلذا با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چندبخش مشارکت دادن مردم مد نظر قرار گرفته است.
وی با اعلان اینکه اگر مردم بخواهند سرمایه گذار بافت فرسوده آنها را نوسازی کند تشویقاتی برای آن در نظر گرفته شده است اعلام نمود: سرمایه گذار با تجمیع بافت های فرسوده و رساندن آن به بلوک شهری از تشویق تراکم دوطبقه ای برخوردار خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که حدنصاب تفکیک در شهرهای مختلف متفاوت می باشد بیان داشت: در بعضی شهرها ممکنست حدنصاب تفکیک ۳۰۰ و در شهری دیگر ۲۰۰ متر باشد.
صادق مالواجرد با اعلان اینکه اکثریت دانه بندی در شهرهای مختلف زیر ۱۵۰ متر است اشاره کرد: با مصوبه شورای عالی این اجازه به مالکین داده می شود که اگر ملک آن زیر حد نصاب باشد بنابر مختصات و اقلیم آن شهر وارد فرآیند ساخت و ساز شود.
به گفته معاون شهرسازی و معاری وزیر راه و شهرسازی قطعات ریز دانه ای که توانایی تجمیع با پلاک های دیگر را ندارند می توانند به تنهایی وارد ساخت و ساز شوند.
وی با اعلان اینکه تسهیلاتی که برای بافت فرسوده در نظرگرفته شده ویژه است تصریح کرد: برای دادن تسهیلات به بافت های فرسوده باید اولویت بندی داشت بطور مثال باید سه فاکتور را درنظر گرفت معبر، ریزدانگی و ناپایداری که اگر بافت فرسوده هرسه فاکتور مذکور را داشته باشد در اولویت تسهیلات قرار می گیرد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده از وزارت میراث فرهنگی برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی بافت های تاریخی اشاره کرد: در برنامه هفتم این مساله در دستور کار قرار دارد.
صادق مالواجرد در ادامه اظهار داشت: درباب اراضی قولنامه ای منع های قانون وجو دارد پس با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت و اسناد در تلاش هستیم تا مشکلات از این دست را به حداقل برسانیم.

منبع: